Hem

FERTILITY NORDIC


Plattform för assisterad befruktningsalternativ

NYHET!

Snart lanserar vi Sveriges första plattform för assisterad befruktning.

Med samarbeten i Sverige och världen över

- allt för att ni ska kunna bilda familj

Fertility Nordic

Er väg till föräldraskap

IVF

Läs mer här.

DONATION

Läs mer här.

SURROGAT

Läs mer här.

SUPPORT

Läs mer här.

BARNLÄNGTAN

Ofrivillig barnlöshet blir allt vanligare, var 6:e par i Sverige har svårt att att blida familj, ofta oförklarligt. Vi hjälper er hitta klinik utomlands för IVF, äggdonation, spermiedonation, embryodonation, dubbeldonation och surrogatmoderskap.

Kliniker erbjuder även äggdonation med pengarna tillbaka om ni ej lyckas.

You´re allowed to scream,

You’re allowed to cry,

But do not give up.


 
 
 
 

FERTILITY NORDIC


Sveriges första plattform för assisterad befruktning