Hem

FERTILITY NORDIC

Plattform för assisterad befruktningsalternativ

Fertility Nordic


Er väg till föräldraskap

 

Sveriges första plattform för assisterad befruktning.

Med samarbeten i Sverige och världen över

- allt för att ni ska kunna bilda familj

 


IVF

Läs mer här.

DONATION

Läs mer här.

SURROGAT

Läs mer här.

SUPPORT

Läs mer här.

BARNLÄNGTAN

Ofrivillig barnlöshet blir allt vanligare, var 6:e par i Sverige har svårt att att blida familj, ofta oförklarligt. Vi hjälper er hitta klinik utomlands för IVF, äggdonation, spermiedonation, embryodonation, dubbeldonation och surrogatmoderskap.

Kliniker erbjuder även äggdonation med pengarna tillbaka om ni ej lyckas. Hur fungerar en IVF, läs här.

You´re allowed to scream,

You’re allowed to cry,

But do not give up.


 
 
 
 
 

FERTILITY NORDIC

Sveriges första plattform för assisterad befruktning